SEA WOLF  FACEBOOK
SEA WOLF  FACEBOOK

Sea Wolf dropdown reklama devoldSea Wolf dropdown reklama sw on fbSea Wolf dropdown reklama outdoorsklepSea Wolf dropdown reklama xdeep

 

Sea Wolf dropdown reklama wolfgangSea Wolf dropdown reklama tizipSea Wolf dropdown reklama sitechSea Wolf dropdown reklama tomspro

ZOBACZ TAKŻE...

BANER 500x SEAWOLF

KAŻDA przesyłka wysłana do SERWISU musi być przed wysyłką poprzedzona wypełnieniem FORMULARZA ZGŁOSZENIA SERWISOWEGO:  http://www.seawolf.com.pl/zamawianie/formularz-zgloszenia-skafandra-do-serwisu.html

W przypadku nie wypełnienia formularza, przesyłka może być odesłana na koszt odbiorcy bez dokonania naprawy.

By skrócić czas serwisu do minimum oraz ze względu na urlopy, plany produkcyjne i możliwości naprawy, po przesłaniu do nas wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIA SERWISOWEGO uzgodnimy termin wysłania przesyłki. Wtedy też podamy adres na jaki należy przesłać opłaconą przesyłkę kurierską z czystą i wypraną zawartością.

cennik usług 2016-01-04:

NIE PROWADZIMY SERWISU SKAFANDRÓW INNYCH PRODUCENTÓW I ZDECYDOWANIE PROSIMY NIE KONTAKTOWAĆ SIĘ W TEJ SPRAWIE!

 

1.  TESTOWANIA SZCZELNOŚCI SKAFANDRA -50zł 

2.  WYMIANA ZAMKA TIZIP WRAZ Z ZAMKIEM -350zł 

3.  MONTAŻ SZELEK DO SKAFANDRA WRAZ Z SZELKAMI -150zł

4.  WYMIANA KRYZY LATEKSOWEJ WRAZ Z KRYZĄ -190zł

5.  WYMIANA KRYZY NEOPRENOWEJ BEZ KRYZY -140zł

6.  WYMIANA MANSZETY LATEKSOWEJ WRAZ Z MANSZETĄ -120zł

7.  WYMIANA I WKLEJENIE DOWOLNYCH PIERŚCIENI BEZ PIERŚCIENI -250zł

8.  MONTAŻ PEE VALVE SI TECH WRAZ Z ZAWOREM -500zł

9.  WYMIANA I WKLEJENIE SOFT BUTÓW WRAZ Z BUTAMI -500zł

cennik materiałów 2016-01-04:

 

SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW SITECH PROWADZIMY WYŁĄCZNIE DLA POSIADACZY NASZYCH SKAFANDRÓW!

 

1.  SMAR TO ZAMKA TIZIP -25zł

2.  SITECH ANTARES- PIERŚCIEŃ Z WĄSAMI  ZAPINAJĄCY RĘKAWICZKĘ DO SKAFANDRA -50zł

3.  SITECH ANTARES- ORING CZARNY LUB CZERWONY DO PIERŚCIENI Z RĘKAWICZKĄ - 10zł

3.  SITECH ANTARES- SMAR DO PIERŚCIENI Z RĘKAWICZKĄ - 35zł

4.  SITECH ANTARES- PIERŚCIEŃ MOCUJĄCY MANSZETĘ W SKAFANDRZE -40zł

5.  SITECH ANTARES- PIERŚCIEŃ MONTAŻOWY DO WKLEJENIA - 60zł

6.  SITECH ANTARES- PIERŚCIEŃ MOCUJĄCY RĘKAWICZKĘ DUŻY BĄDŹ MAŁY -20zł

7.  SITECH ANTARES- BOX-KOMPLET PIERŚCIENI DO WKLEJENIA I DO RĘKAWIC - 490zł

8.  SITECH ANTARES- KOMPLET DODATKOWYCH PIERŚCIENI DO RĘKAWIC - 200zł

9.  KRYZA SILIKONOWA LUB LATEKSOWA DO SYTEMU NECK TITE -88zł

10.  PARA MANSZET SILIKONOWYCH LUB LATEKSOWYCH DO SYSTEMU ANTARES ITP-88zł

11.  KRYZA NEOPRENOWA BARDZO ELASTYCZNA DO WKLEJENIA NA STAŁE -210zł 

12.  SITECH DOWOLNY ZAWÓR DODAWCZY LUB UPUSTOWY -180ZŁ

13.  SITECH QUICK GLOVE - KOMPLET PIERŚCIENI WRAZ Z WKLEJENIEM PRZY ZAMÓWIENIU SKAFANDRA - 250zł

14.  SITECH QUICK GLOVE - KOMPLET DODATKOWYCH PIERŚCIENI DO RĘKAWIC -250zł

15.  SITECH GLOVE LOCK - KOMPLET PIERŚCIENI WRAZ Z WKLEJENIEM PRZY ZAMÓWIENIU SKAFANDRA - 250zł

16.  SITECH GLOVE LOCK - KOMPLET DODATKOWYCH PIERŚCIENI DO RĘKAWIC -250zł

17.  ULTIMA - KOMPLET PIERŚCIENI DO SUCHYCH RĘKAWIC JAKO ZAMIANA W MIEJSCE PIERŚCIENI ANTARES - 376zł

18.  ULTIMA - KOMPLET PIERŚCIENI DO SUCHYCH RĘKAWIC PRZY ZAMÓWIENIU SKAFANDRA - 188zł

19.  SITECH NECK TITE - KOMPLET PIERŚCIENI DO WYMIENNEJ KRYZY - 240zl

20.  SITECH PORT - PIERŚCIENIE MONTAŻOWE DO PIERŚCIENI ANTARES - 120zł