SEA WOLF  FACEBOOK
SEA WOLF  FACEBOOK

Sea Wolf dropdown reklama devoldSea Wolf dropdown reklama sw on fbSea Wolf dropdown reklama outdoorsklepSea Wolf dropdown reklama xdeep

 

Sea Wolf dropdown reklama wolfgangSea Wolf dropdown reklama tizipSea Wolf dropdown reklama sitechSea Wolf dropdown reklama tomspro

ZOBACZ TAKŻE...

BANER 500x SEAWOLF

KAŻDA przesyłka wysłana do SERWISU musi być przed wysyłką poprzedzona wypełnieniem FORMULARZA ZGŁOSZENIA SERWISOWEGO:  http://www.seawolf.com.pl/zamawianie/formularz-zgloszenia-skafandra-do-serwisu.html

W przypadku nie wypełnienia formularza, przesyłka może być odesłana na koszt odbiorcy bez dokonania naprawy.

By skrócić czas serwisu do minimum oraz ze względu na urlopy, plany produkcyjne i możliwości naprawy, po przesłaniu do nas wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIA SERWISOWEGO uzgodnimy termin wysłania przesyłki. Wtedy też podamy adres na jaki należy przesłać opłaconą przesyłkę kurierską z czystą i wypraną zawartością.

W przypadku używania suchych rękawic prosimy o przesłanie ich wraz ze skafandrem.
W przypadku używania Pee Valva prosimy o jego staranne zdezenfekowanie i przesłanie wraz ze skafandrem.
Ze względu na stan higieniczny wyrobu pracownicy mogą odmówić wykonania czynności serwisowych. W tej sytuacji skafander zostanie odesłany na koszt nadawcy lub na jego życzenie przekazany do odpłatnego prania.

cennik usług 2017-09-04:

NIE PROWADZIMY SERWISU SKAFANDRÓW INNYCH PRODUCENTÓW I ZDECYDOWANIE PROSIMY NIE KONTAKTOWAĆ SIĘ W TEJ SPRAWIE!

 

1.  CZYNNOŚCI PODSTAWOWE:
1.1 JEDNOKROTNE TESTOWANIE SZCZELNOŚCI SKAFANDRA -50zł
1.2 NAPRAWA DROBNEJ NIESZCZELNOŚCI -50zł
1.3 NAPRAWA KILKU NIESZCZELNOŚCI - ZA KAŻDĄ 30zł
1.4 NAPRAWA Z WYMIANĄ TKANINY LUB JEJ WZMOCNIENIEM -100zł
1.5 PRANIE SKAFANDRA - 130zł

2.  WYMIANA ZAMKA TIZIP WRAZ Z ZAMKIEM -350zł 

3.  MONTAŻ SZELEK DO SKAFANDRA WRAZ Z SZELKAMI -150zł

4.  WYMIANA KRYZY LATEKSOWEJ WRAZ Z KRYZĄ -190zł

5.  WYMIANA KRYZY NEOPRENOWEJ BEZ KRYZY -140zł

6.  WYMIANA MANSZETY LATEKSOWEJ WRAZ Z MANSZETĄ -120zł

7.  WYMIANA I WKLEJENIE DOWOLNYCH PIERŚCIENI BEZ PIERŚCIENI -250zł

8.  MONTAŻ PEE VALVE SI TECH WRAZ Z ZAWOREM -500zł

9.  WYMIANA SKARPET 300ZŁ WRAZ ZE SKARPETAMI -300zł

10. WYMIANA BUTÓW WRAZ Z BUTAMI -500zł

cennik materiałów 2017-09-04:

 

SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW SITECH PROWADZIMY WYŁĄCZNIE DLA POSIADACZY NASZYCH SKAFANDRÓW!

 

1.  SMAR TO ZAMKA TIZIP -25zł2.  SITECH ANTARES2.1 PIERŚCIEŃ Z WĄSAMI  ZAPINAJĄCY RĘKAWICZKĘ DO SKAFANDRA -50zł
2.2 ORING CZARNY LUB CZERWONY DO PIERŚCIENI Z RĘKAWICZKĄ - 10zł
2.3 SEA WOLF SPECJALNY ORING USZCZELNIAJĄCY DO PIERŚCIENI Z REKAWICZKĄ - 18zł
2.4 SMAR DO PIERŚCIENI Z RĘKAWICZKĄ - 35zł
2.5 PIERŚCIEŃ MOCUJĄCY MANSZETĘ W SKAFANDRZE -40zł
2.6 PIERŚCIEŃ MONTAŻOWY DO WKLEJENIA - 60zł
2.7 PIERŚCIEŃ MOCUJĄCY RĘKAWICZKĘ DUŻY BĄDŹ MAŁY -20zł
2.8 BOX-KOMPLET PIERŚCIENI DO WKLEJENIA I DO RĘKAWIC - 490zł
2.9 KOMPLET DODATKOWYCH PIERŚCIENI DO RĘKAWIC - 200zł
3.  USZCZELNIENIA SZYJI I NADGARSTKÓW
3.1 KRYZA SILIKONOWA LUB LATEKSOWA DO SYTEMU QUICK NECK -88zł
3.2 PARA MANSZET SILIKONOWYCH LUB LATEKSOWYCH DO SYSTEMU ANTARES ITP-88zł
3.3 KRYZA NEOPRENOWA BARDZO ELASTYCZNA DO WKLEJENIA NA STAŁE -210zł3.4 KRYZA NEOPRENOWA DO MOCOWANIA DO SYSTEMU QUICK NECK - 280zł
 
4.  ZAWORY I PRZEPUSTY
4.1 SITECH DOWOLNY ZAWÓR DODAWCZY LUB UPUSTOWY -180ZŁ
4.2 SITECH VEGA ZAWÓR INFLACYJNY I PRZEPUST ELEKTRYCZNY -420ZŁ
4.3 SITECH ATOS PRZEPUST ELEKTRYCZNY POD DOWOLNY ZAWÓR INFLACYJNY - 200ZŁ
 
5.  SITECH QUICK GLOVE
5.1 KOMPLET PIERŚCIENI WRAZ Z WKLEJENIEM PRZY ZAMÓWIENIU SKAFANDRA - 250zł
5.2 KOMPLET DODATKOWYCH PIERŚCIENI DO RĘKAWIC -250zł
 
6.  SITECH GLOVE LOCK
6.1 KOMPLET PIERŚCIENI WRAZ Z WKLEJENIEM PRZY ZAMÓWIENIU SKAFANDRA - 250zł
6.2 KOMPLET DODATKOWYCH PIERŚCIENI DO RĘKAWIC -250zł
 
7.  WATERPROOF ULTIMA
7.1 KOMPLET PIERŚCIENI DO SUCHYCH RĘKAWIC JAKO ZAMIANA W MIEJSCE PIERŚCIENI ANTARES - 376zł
7.2 ULTIMA - KOMPLET PIERŚCIENI DO SUCHYCH RĘKAWIC PRZY ZAMÓWIENIU SKAFANDRA - 188zł
 
8.  SITECH QUICK NECK - KOMPLET PIERŚCIENI DO WYMIENNEJ KRYZY - 240zl
9.  SITECH PORT - PIERŚCIENIE MONTAŻOWE DO PIERŚCIENI ANTARES - 120zł
10.  SITECH GUIDE - ZAWÓR UPUSTOWY - 200zł11.  SITECH SKELETON - ZAWÓR INFLACYJNY - 200zł12.  SITECH MULTI TOOL - 60zł